n u s

en la forja del viure
vaig vestida d’un foc escrit a l’astre…

el cos rebel,embriac

de tant de furgar el bulb
allà on cova el coratge

i que ha nascut del plany
des de la llum morada

com un nus dins la fosca
artesana…habitada,

que recorda en l’escorça
  l’origen de l’arbrat
i en els anells tallats
  la muda
en les memòries…

carmina ral

nus

Anuncis

impotències…

he cercat rentar-me la ferida…
endinsada en el bassal que es diu oblit,

però l’aigua fa un pou nu sense sortida,

com l’instant del gest que fent camí
s’entrebanca a la cruïlla

i  el desig…

el desig
no es altra cosa que l’esguard
que aguaita profanar
la plàcida ceguesa del miratge
i  el bada amb rebel·lia…

a la fi…que es l’horitzo si no l’impotència infinita d’una línia?

 

carmina ral

pies-agua

 

si moro…

  per corregir un poema ara en sóc presa… que el  somni no em va fer la son sencera i panteixo a joc amb les gavines quan … Read more “si moro…”

Anuncis

l’i n –h a b i t a b l e

no sotgis riu, voldràs ser aigua… fluir  el corrent que diu del broll, la rabia,   voldràs del vers lasciu la saba del poeta que apaivaga de… Read more “l’i n –h a b i t a b l e”

Anuncis

s o t s o b r e s

que resta de la pell quan es marceix la polpa? que resta de la bellesa terminal de la paraula quan sotsobra? – la suor de la febre,la… Read more “s o t s o b r e s”

Anuncis